desenvolupament_local_agilitza
Desenvolupament local

L'àrea de desenvolupament local ofereix els següents serveis:

  • Estudis sobre el teixit productiu local
  • Plans de promoció econòmica i desenvolupament local
  • Anàlisi de situació econòmica, territoral i local
  • Diagnosis i orientacions per el desenvolupament del teixit econòmic
  • Estudis d'inicitiaves locals

 

Què és el desenvolupament local?

Moltes vegades, els organismes i les administracions públiques parlen de desenvolupament local com a eix principal de les polítiques econòmiques. Però realment que entenem per desenvolupament local?

La definició més senzilla seria:

Model econòmic basat en el coneixement, que sigui sostenible i que inclogui les sinergies i agents socioeconòmics del territori.

Varies qüestions a tenir en compte en aquesta definició:

•    Coneixement. Sense una consciència real del territori, dels factors d’atracció, dels motors econòmics, del capital humà, del teixit empresarial, professional, del teixit associatiu, del mercat laboral, de les oportunitats, de les tendències, etc. Sense tenir una fotografia actual i realista del territori no podem definir les estratègies de creixement. Cal una visió general i alhora tàctica de l’entorn on volem actuar per tal de que les línies a treballar siguin proactives amb l’àmbit d’actuació.
•    Sostenible. Cal un acompanyament dels sectors tradicionals i un impuls del nous sense que sigui incompatible el creixement de cadascuna d’elles. Cal integrar els models de creixement amb el territori perquè viuen, creixen i es consoliden en el territori, per tant cal que es complementin sense malmetre l’entorn on es troben.
•    Agents socioeconòmics. El territori no és un ens per si sol. Els agents socioeconòmics (empreses, professionals, entitats, administracions, etc.) formen part del territori i sense els quals no es podria dur a terme cap iniciativa. Així doncs, cal una implicació d’aquests agents, cal fer-los participar del desenvolupament, ja que en definitiva seran ells el que implantaran les iniciatives. Per tal que s’aconsegueixen els millors resultats és imprescindible decisions consensuades amb aquests i fer-los partícips de les directrius i estratègies.
•    Territori. Com de gran ha de ser el territori on s’implantin iniciatives de desenvolupament local? Parlem de accions supramunicipals, comarcals, provincials? Més que un definició geogràfica hauríem de parlar de definició de necessitats concretes, independentment de la seva delimitació geogràfica.

 

Contacte

contacte
Agilitza Consultoria